Creating Shared Values – Slovenščina

Naše glavne dejavnosti

Osem partnerjev iz sedmih različnih držav bo sodelovalo pri doseganju istega glavnega cilja in uspešnem vodenju treh glavnih dejavnosti projekta:

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-03-Activities-C1

Projekt ˝Ustvarjanje skupne vrednosti˝ sledi načelu, ki poudarja, da se je družbene odgovornosti možno naučiti. To  bi bilo lahko zelo uporabno za poklicne svetovalce, svetovalce na področju izobraževanja in učence, saj vsi pri svojem delu poudarjajo usposabljanje, organizacijo in implementacijo metod. Pri svojem delu morajo biti ustvarjalni in tako ustvarjati skupne vrednote.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-04-Activities-C2

Cilj je ustvariti integracijsko platformo, ki bo nastala z deljenjem znanja, povezovanjem učiteljev, svetovalcev, mentorjev in direktorjev ter vključevanjem učečih se v raznoliko učno skupnost.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-05-Activities-C3

Android aplikacija za usposabljanje

Cilj končne dejavnosti je spodbujati učenje. Nameravamo združiti ljudi iz industrije in učiteljev/trenerjev/izobraževalnega ter upravljalskega osebja iz poklicnega izobraževanja, da izmenjamo ideje, ki lahko izboljšajo znanje o družbeni odgovornosti in pedagoški pristop z uporabo aplikacije.

Pomembnost ohranjanja ustvarjalnosti

Ustvarjalnost, veščina 21. stoletja za zaposlovanje in pot do družbene vključenosti, je najbolj iskana mehka veščina, ki jo podjetja potrebujejo leta 2020. Zato je eden od ciljev ET 2020 – Strateškega okvira EU za izobraževanje in usposabljanje 2020 “ustvarjalnost, inovacije in podjetništvo na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja”. Vendar so študije pokazale, da se večina ljudi rodi z neverjetnim ustvarjalnim potencialom, vendar do odraslosti in vstopa na delovno področje le 2% pokaže enako genialno raven ustvarjalnosti.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-01-staying-creative
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-02-the-project

Projekt

Projekt si prizadeva izboljšati sposobnost strokovnjakov za poklicno izobraževanje, da najdejo ustrezne rešitve v specifičnem kontekstu družbene odgovornosti, ki generira skupne vrednote. Iščemo moderne načine, kako olajšati učenje… vodnik / aplikacija! Kot je navedeno zgoraj, želimo s CSV@VET podpreti ustanove v sektorju poklicnega izobraževanja s praktičnimi materiali in dejavnostmi, ki povezujejo njihove poslovne interese s tistimi skupnosti, v kateri delujejo, tj. s dejanji njihovih zaposlenih. S tem zagotavljamo ustrezno raven odgovornosti do družbe in njenih ekonomskih in pravnih obveznosti v poslovnem sektorju.

Naši osnovni cilji s CSV@VET so:

O1– Spodbujanje metodologije družbene odgovornosti za izboljšanje sektorja poklicnega usposabljanja s pomočjo tehnologije,
O2– Zagotavljanje aktivnega sodelovanja prikrajšanih ljudi v poklicnem usposabljanju,
O3– Povečanje zaposljivosti v poslovnih sektorjih in spodbujanje novih vlog prek CSV@VET,
O4– Povečanje ozaveščenosti o družbeni odgovornosti izobraževalnih ustanov, zlasti poklicnega usposabljanja.
O5– Uvedba okolju prijaznih pristopov, bolj vključujoče in participativne družbe.
O6– Medsebojna korist za podjetnike in družbo. (zmagovalec zmagovalec)

Rezultati

Rezultati projekta bodo vodnik, osrednja e-platforma CSV in aplikacija, povezana z tremi glavnimi dejavnostmi projekta:

  • Referenčni vodnik za ustvarjanje skupne vrednosti
  • Materiali za prenos na platformi o CSV
  • Aplikacija za usposabljanje za dostop do nje

Knjige združujejo vse dragocene informacije, ki so bile deljene med udeleženci glavnih dejavnosti, in bodo na voljo na spletnem mestu projekta in platformah širjenja programa Erasmus+.

 

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-06-Outputs
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-07-Groups

Ciljne skupine

Glavne skupine, ki jih cilja projekt “Ustvarjanje skupne vrednosti za poklicno izobraževanje”, so:

  • Učitelji, trenerji, izobraževalno osebje iz I-VET in C-VET
  • Izobraževalni strokovnjaki (vodje poklicnega izobraževanja, ravnatelji šol, razvijalci, administrativno osebje)
  • Mentorji/tutorji/coachi iz podjetij s kreativnimi delovnimi mesti, vključenimi v učenje na delovnem mestu
  • In, nenazadnje, posredni udeleženci – 600 učečih se (vključno s prikrajšanimi ljudmi, zlasti s geografskimi, ekonomskimi ali socialnimi ovirami), ki bodo končno vključeni v usposabljanja/tečaje partnerjev kot koristniki.

CSV4VET si prizadeva ne le za ozaveščanje mentorjev/tutorjev o sodelovanju v procesih poklicnega usposabljanja, ampak tudi za izboljšanje znanja ljudi v industriji poklicnega usposabljanja o notranjem usposabljanju pri delodajalcu in potencialu družbene odgovornosti in ustvarjanju skupnih vrednot, s tem pa tudi za izpopolnjevanje njihovih pedagoških veščin.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.