Creating Shared Values – Română

Activitățile principale

8 parteneri din 7 țări diferite vor conlucra pentru realizarea aceluiași scop principal și pentru derularea celor trei activități principale ale proiectului:

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-03-Activities-C1-3

Proiectul Create Shared Value urmează principiul că responsabilitatea socială poate fi învățată, cea ce ar fi deosebit de util pentru formatorii vocațională, specialiștii educaționali și cursanți, deoarece toți susțin formarea în metodele lor de predare, organizare și implementare. Ei trebuie să fie creativi și astfel să genereze valori comune.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-04-Activities-C2-3

Scopul este de a construi o platformă integrativă prin împărtășirea cunoștințelor și reflecției între profesori, formatori, mentori și manageri prin includerea tuturor cursanților într-o comunitate de învățare diversă.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-05-Activities-C3-3

Aplicație de instruire pentru Android

Scopul activității finale este de a promova învățarea. Intenționăm să aducem împreună oameni din industrie și profesori/formatori/personal de educație și management din învățământul profesional, astfel încât aceștia să poată face schimb de idei care pot îmbunătăți în cele din urmă gândirea creativă și abordarea pedagogică folosind o aplicație.

Importanța de a rămâne creativi

Creativitatea, o competență de secol XXI necesară la angajare și o cale către incluziunea socială,este cea mai căutată abilitate umană de care au nevoie companiile în 2020.
Prin urmare, unul dintre obiectivele ET- 2020 (Strategia comună pentru educație și pregătire practică a UE pentru 2020) este ,,creativitate, inovație și antreprenoriat la toate nivelurile de educație și de pregătire practică”.

Studiile arată că oamenii se nasc cu un potențial creativ incredibil, dar când ajung la maturitate și intră în câmpul muncii, doar 2% dintre ei mai au același nivel genial de creativitate.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-01-staying-creative-3
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-02-the-project-3

Proiectul

Proiectul își propune să îmbunătățească capacitatea profesioniștilor din învățământul profesional de a găsi soluții adecvate în contextul specific al responsabilității sociale, generând valori comune. Căutăm modalități moderne de a face învățarea mai ușoară… un ghid / o aplicație!? După cum am menționat mai sus, cu CSV@VET dorim să sprijinim instituțiile din sectorul educației profesionale prin furnizarea unor materiale practice și activități pentru a le conecta interesele de afaceri cu cele ale comunității în care își desfășoară activitatea, adică H. cu acțiunile angajaților lor. Procedând astfel, asigurăm un nivel adecvat de responsabilitate față de societate și de obligațiile sale economice și legale în afaceri și industrie.

Obiectivele noastre principale cu CSV@VET sunt:

O1 – Promovarea metodologiei CSR pentru a ajuta la îmbunătățirea sectorului de formare profesională prin tehnologie,
O2 – Asigurarea participării active a persoanelor defavorizate la formarea profesională,
O3– Creșterea gradului de angajare în zonele de afaceri și promovarea de noi roluri prin CSV@VET,
O4– Creșterea conștientizării responsabilității sociale a instituțiilor de învățământ, în special a formării profesionale.
O5– Introducerea unor abordări ecologice, o societate mai incluzivă și mai participativă.
O6– Beneficiu reciproc pentru antreprenori și societate. (câștig pentru câștig)

Rezultatele

Rezultatele proiectului vor fi un ghid, o platformă electronică focală CSV și o aplicație, corelate cu cele trei activități principale ale proiectului:

  • Ghid de referință pentru crearea unei valori comune
  • Material descărcabil de pe platformă despre CSV
  • Programul de instruire al aplicației pentru a-l accesa

Cărțile adună toate informațiile prețioase care au fost împărtășite între participanții la activitățile principale și vor fi disponibile pe site-ul web al proiectului și pe platformele de diseminare Erasmus+.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-06-Outputs-3
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-07-Groups-3

Grupul țintă

Principalele grupuri vizate în cadrul proiectului Create Shared Value sunt:

  • Profesori, formatori și personalul educațional din învățământul profesional
  • Profesioniști din domeniul educației (directori de școli profesionale, personalul administrativ)
  • Mentori/tutori/formatori ai companiilor cu locuri de muncă creative, implicate în învățarea la locul de muncă
  • Și, nu în cele din urmă, participanții indirecți – 600 de beneficiari (inclusiv persoane dezavantajate, în special cele ce se lovesc de bariere geografice, economice sau sociale) care vor fi implicate în cursurile și stagiile de practică dezvoltate de partenerii noștri și se vor bucura de noile metode și programe de învățare inovative.

CSV4VET lucrează nu numai pentru a sensibiliza mentorii/tutorii să participe la procesele de formare profesională, ci și pentru a îmbunătăți cunoștințele oamenilor din industria formării profesionale despre formarea în cadrul companiei și potențialul de responsabilitate socială și generarea de valori comune, rafinându-și astfel și aptitudinile pedagogice.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.