Parteneriatul

nimble_asset_CreatiVET_FA-Logo-1-2

FA Magdeburg GmbH – Germany

FA-Magdeburg GmbH este o companie germană de formare, localizată în Magdeburg, Saxonia-Anhalt, Germania. Ca un furnizor continuu de educație, ne-am angajat încă de la înființare în asigurarea schimbului de cunoștințe practice și abilități, în conformitate cu evoluția tehnologică avansată și cererile pieței. Experiența adunată în anii în care am dezvoltat numeroase activități de formare, naționale și internaționale, în limba germană și în limba engleză, pentru diferite grupuri țintă (în special pentru școli profesionale, angajați în sistemul de stat și angajați în industrie), ne-au făcut centrul de formare unul foarte activ pe piață. Suntem, de asemenea, activi ca parteneri de practică în sistemul dual VET din Germania, în domeniul IT. Activitățile noastre pun accent pe îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților în ceea ce privește gestionarea practică a tehnologiei PC, operarea sistemelor și a Internetului, dezvoltarea media, echipamente și programe de utilizare în administrarea și gestionarea locurilor de muncă. Avem expertiză în metode de învățare moderne, precum utilizarea claselor virtuale, dezvoltarea programelor de e-learning și a cărților electronice e-book. Avem de asemenea experiență în strângerea de fonduri și management de proiect.

În contextul actual, încercăm mereu să ne adaptăm la nevoile clienților noștri și să răspundem la solicitările individuale. Considerăm că până și problemele din exterior ale unui participant la programele de formare pot fi soluționate la locul său de muncă. În dezvoltarea și livrarea programelor de formare modulare, compania FA Magdeburg are mulți ani de experiență în educarea adulților din regiunea Saxonia-Anhalt, precum și o experiență internațională masivă. Conținutul cursurilor este destinat spre continuarea calificării profesionale și se împarte în cursuri de bază, cursuri avansate și workshop-uri. Personalul nostru este alcătuit din formatori și specialiști cu un nivel înalt de pregătire în domeniul formării educaționale, deținători de „Certificate Microsoft de Formatori”. Încă din 1991, clientul cel mai mare al companiei este guvernul landului Saxonia-Anhalt. Asigurăm activități de formare pentru clienți pentru 150-200 de zile pe an. În plus,oferim formare în numele Fundației Germane pentru Dezvoltare Internațională a Ministerului Federal pentru Cooperare Economică timp de 7 ani formatorilor străini din diverse profesii, cum ar fi IT, design media sau managementul proiectelor. Avem experiență în proiecte ESF și în cooperare internațională. Organizăm și găzduim activități locale de formare în diferite proiecte, vizite de studiu și ateliere. Din 2013, FA Magdeburg este și partener în rețele internaționale.

nimble_asset_CreatiVET_Rogepa-Logo-1-2

Rogepa – Romania

Rogepa este o companie româno-germană care se concentrează pe educația adulților. Oferim instruire autorizată în diferite domenii, după cum urmează: instruirea formatorilor, limbi străine, TIC, CNC, dezvoltarea curriculumului, antreprenoriat, management de proiect, comerț, e-learning, design web, turism și servicii alimentare, coafură, construcție, prelucrarea lemnului, managementul afacerilor, managementul calității, competențele cheie.

Între anii 2016 și 2017 compania a format 460 de persoane.

Împreună cu colaboratorii , deținem expertiză în organizarea de evenimente naționale și internaționale, elaborarea programelor de învățământ și mijloace didactice și gestionarea proiectelor europene.

De asemenea, ajutăm companiile mici și mijlocii în dezvoltarea și modernizarea proceselor de instruire.

De câțiva ani,compania și-a extins direcțiile și spre furnizarea de servicii de Web Design, Design grafic și Dezvoltare Web prin departamentul de Design grafic.

Ne aflăm în relații bune de lucru cu alte institute naționale de învățământ, primăriile din regiune, consiliile locale și mai multe asociații profesionale.

nimble_asset_Didi-Logo-Damla-1-2

DİDİ – Turkey

For a Better World is a non-profit, non-governmental organization.

The main purpose of our association is to carry out studies to make the world we live in a better place. These studies are generally in the form of local, national and international projects, trainings, conferences, aid organizations, social cultural relations. One of the main objectives is to carry these studies from a local to an international dimension. The For a Better World association was established by experts in the field in order to take a more active role in the European dimension. For a Better World members are experts in their fields. Each member has high level experience in terms of European Union projects. For a Better World is an association operating in the field of adult education. All of the members of the association have performed adult education or are still involved in these activities. Our association provides adult language trainings (English, Spanish, German, Russian and Urdu), basic ICT courses, advanced software courses (Htlm, Aspx), augmented reality and virtual reality, cyber security, web 2.0, web 3.0, handicraft courses. In addition, all of these courses are free and applied to disadvantaged groups. Our target audiences consist of disadvantaged groups between the ages of 25 and 75. Our target audience is adults who have not been able to develop themselves digitally, people who are deprived of their profession, especially women, housewives. Some of the groups we apply development studies to are also immigrants. It carries out studies to help immigrants integrate into the country. For a Better World association deals directly with environmental issues. One of the aims of the establishment is to bring holistic solutions to environmental problems. Our association also examines the issue of recycling from an environmental perspective. It carries out activities related to the environment and carries out local, national and international projects.

For a Better World association has 30 registered members.

These members are actively involved in all studies. In addition, our association has 150 volunteers. 35 of these volunteers are university students. Most of these students are studying at Adnan Menderes University. Some of them are from Aydın and continue their education in other provinces. Again, 50 of our volunteers are retired teachers or government employees. These are people who have finished their active working life but do not want to break away from society and life. 20 of our volunteers are Syrian immigrants. They have taken lessons from the members of our association before and they provide the relations between the immigrant mass and our association. In addition, these people contribute to the integration processes of other immigrants and become the focus of solution for the problems they experience. In addition, they help those who have language problems, especially in official transactions.
For a Better World association voluntarily participates in the project activities of all nongovernmental organizations and official institutions operating in our province. It voluntarily participates in the promotion and dissemination activities of all organizations carrying out the project and provides support to all organizations in both physical and social media. Since our association provides access to all segments of the society, it performs the dissemination work at the best level.
All participants of our association work on a voluntary basis. Our association has no paid staff or members. The entire workflow is carried out on a voluntary basis. Members of our association gladly participate in activities and enjoy doing these activities. The organization of our association consists of experts from the main branches gathered under the shadow of the president. 7 of the members of our association work in the management department, including the president. In addition, different people lead different areas under the sub-titles. The social relations leader is naturally the president of the association. It establishes and egulates relations with all official institutions and informal organizations. The youth affairs leaderis involved in all youth activities local, national and international projects. Adult education leader is also an instructor at Efeler Adult Education Center. It deals with both the content and the conduct of all formal or informal training. The refugee affairs leader establishes and maintains relations with all refugees living in our province. The promotion and dissemination leader carries out the dissemination of all project activities and manages the social media tools of the association.

nimble_asset_iED-Logo-scaled-1-2

IED – Greece

The Institute of Entrepreneurship Development (iED) is a Greek NGO committed to the promotion of innovation and the enhancing of the entrepreneurial spirit. By recognizing entrepreneurship as a crucial factor for the development and cohesion of societies, IED conducts research and is in a position to provide innovative solutions that facilitate the growth of healthy entrepreneurship and promote employment.

In order to achieve this goal, the institute adopts an anthropocentric approach and cooperate with social, academic and business partners from Greece and abroad, aiming at producing and transferring know how, promoting entrepreneurial culture and enhancing the effectiveness and viability of enterprises.

Over the 17 years of our activity, we have participated in the planning, implementation, and dissemination of more than 200 National and European projects. Our experience gave us a unique insight in the practical aspects on the implementation of large-scale co-funding projects, making us a strong and reliable European project partner and leader.

ITA-ISTEC – Portugal

ITA-ISTEC is a Higher Education Institute and a VET Provider (Level 5 EQF) that provides courses exclusively in the area of information technologies and with intent to contribute to the valorisation of the technological potential of our country’s human resources, granting a level of higher education oriented towards the exercise of a job in the areas of computing and multimedia.

Hence, there is a training offer that does not end in the degrees of Computer Engineering and Multimedia Engineering (Level 6 EQF) but includes seven Professional Technical Courses (Level 5 EQF), such as Computer Networks and Systems; Mobile Devices Development; Multimedia Product Development; Management Informatics; Design and Multimedia; Software Development and also Cybersecurity. Most importantly, it has a post-graduate offer, namely the postgraduate in Virtualisation and Cloud Computing and a Master Degree in Computer Science (Level 7 EQF) with two branches (one for Cloud Computing and one for Mobile Devices and Multimedia). Actually, and in line with the institutional strategy on training offer and with its mission, the aim is “to ensure the permanent update of the contents” as well as the training offer in computer science and multimedia, broadening the training offer with this cycle of advanced/ specialised training courses in emerging areas, aiming to meet the guidelines of the European reference framework and the needs of the business fabric, institutional and organisational, in national and international terms.

ITA-ISTEC has also a responsibility in the innovation and research ecosystems, based on the existing experience of the Department of Studies and Research in Information and Society Technologies, which has been in ISTEC since 2006 (converted into a Research Unit in January of 2020), embodied in the scientific journal Kriativ-Tech.

nimble_asset_logo-LCIC-PL-EN-1

Lodz Chamber of Industry and Commerce (LCIC)

Lodz Chamber of Industry and Commerce (LCIC) is a private, non-profit self – government institution based in Lodz, Central Poland. The Chamber serves as a platform for the exchange of knowledge, experience and contacts between enterprises to boost business opportunities. It was reactivated in 1990 and now associates 400 companies from the region. The majority of members come from the textile and construction industry and are primarily small and medium enterprises. The statutory aim of the chamber is supporting entrepreneurship spirit in the region. Therefore, the Chamber actively supports people to help them start their own businesses by grants, coaching and training. These trainings consist of topics like creating business plans, law and taxes, marketing etc. Secondly, the chamber organizes different activities for existing entrepreneurs and employees from the region – they are connected with training on soft skills, management but also tackle advanced topics like law, taxes, and transfer prices.

Chamber has been involved in various projects connected to entrepreneurship in the region and nationwide, as well as internationally. National projects are mainly related to providing support for starting and running a business and also for the lifelong learning process by subsidizing training for SMEs – with a special emphasis on digitization. The Chamber’s international activities are manifested in the organization of foreign missions for chamber members, establishing contacts with representations of other countries, but also through participation in projects financed by EEA and Norway grants and Erasmus Plus.

nimble_asset_LTAD_Logo-1

„ALEXANDRU DOMȘA”
TECHNOLOGICAL HIGH SCHOOL – Romania

Liceul Tehnologic „Alexandru Domşa” este o instituție de învăţământ şi totodată unul dintre cei mai importanţi furnizori de formare profesională din judeţul Alba. Oferta de formare este diversă, cuprinzând 10 calificări acreditate/autorizate, pentru liceeni: tehnician telecomunicaţii, TIC. tehnician, tehnician mecatronic, tehnician mecanic întreținere și reparații, tehnician electric și electronic, iar pentru învățământul profesional: mecanic auto, i electromecanic utilaje și instalații industriale, modelier, operator la mașini cu comandă numerică.
În anul 2013 s-a înființat Școala Profesională Germană Alba, ca o nouă structură a organizației noastre, un parteneriat public-privat incluzând Consiliul Județean Alba, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” împreună cu șase firme din zonă.

Școala Germană funcționează într-un sistem dual, cu parteneri economici susținând finanțarea și formarea practică a unui număr mare de elevi.
Școala noastră are ca obiectiv principal pregătirea profesională și personală a elevilor astfel încât aceștia să își dezvolte abilitățile și competențele cerute de partenerii economici și să le ușureze accesul pe piața muncii.
Avem parteneri din mediul privat, cu care am încheiat contracte de parteneriat pe termen lung. Astfel se asigură pregătire de calitate într-un mediu real de lucru, cu echipamente reale, pentru un număr semnificativ de elevi pe parcursul stagiior de pregătire practică. Implicarea loperatorilor economici în viața organizației noastre este importantă, mergând de la sprijinul material al elevilor, contribuția la dezvoltarea orelor de laborator tehnologic și până la contribuția la curriculum-ul în dezvoltare locală.

Există un decalaj important între nivelul ridicat de dezvoltare tehnologică a operatorilor economici (care lucrează cu sisteme mecatronice complexe în liniile lor de producție) și tehnologiile învechite disponibile în școala noastră. Lipsa echipamentelor și software-ului modern, specific și actualizat, necesare pentru susținerea activităților practice este pe bună dreptate resimțită ca un punct mai slab de către elevi și profesori și subiect de îmbunătățire constantă pentru echipa de conducere a școlii.

Cu toate acestea, în practica de zi cu zi, dar și pe parcursul implementării proiectelor europene, cadrele didactice au dovedit capacitatea de a se adapta la cerințele beneficiarilor direcți și indirecți ai procesului de învățământ (elevi, parteneri economici etc), promovând diverse practici educaționale, actualizate și în concordanță cu nivelul de așteptare al secolului XXI. Profesorii noștri au pus în practică în mod creativ, deși cu mijloace modeste, metode și tehnici inovatoare pentru a obține lecții mai interesante și mai atractive pentru elevii noștri.

Înțelegerea nevoii de formare a elevilor noștri în vederea integrării lor pe o piață a muncii din ce în ce mai competitivă este asigurată de legăturile strânse stabilite cu companiile locale; aceste legături includ cooperarea între companii și profesori pentru dezvoltarea unui curriculum local.

nimble_asset_ZIK_PNG-1

Institute of Education and Culture Črnomelj – Slovenia

Institute of Education and Culture Črnomelj (ZIK) is the only organization for education of adults and the central cultural organization in the region of Bela krajina. We are a public institute with 20 employees and about 3/4 of our income is achieved through successful applications to public calls.

Our activities are carried out within our two organizational units: Cultural centre, Adult Education Institute. Our mission includes long-life learning in the field of education and culture for everyone with no limitations or prejudices and creating an encouraging environment for learning, cultural programme development and development of individual’s artistic creativity. We work in the fields of developing new educational programmes for different target groups, offering educational and vocational guidance to adults, organizing cultural events, developing cultural creativity among youth, encouraging and reviving cultural and historical heritage of our town. We are also the central cinema in the region of Bela krajina. We take part in European project which encourage development of human resources and support the acquisition of new knowledge and competences in a variety of fields.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.