Creating Shared Values – Polski

Nasze główne działania

8 partnerów z 7 różnych krajów będzie pracować nad osiągnięciem tego samego głównego celu i skutecznym zarządzaniem 3 głównymi działaniami projektu:

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-03-Activities-C1

Projekt “Create Shared Value” opiera się na zasadzie, że odpowiedzialności społecznej można się nauczyć, co byłoby szczególnie przydatne dla trenerów zawodowych, specjalistów ds. edukacji i uczniów, ponieważ wszyscy oni potrzebują szkolenia w swoich metodach nauczaniai wdrażania. Muszą być kreatywni i w ten sposób generować wspólne wartości

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-04-Activities-C2

Celem jest zbudowanie zintegrowanej platformy umożliwiającej dzielenie się wiedzą i refleksją między nauczycielami, trenerami, mentorami i menedżerami poprzez włączenie wszystkich uczniów do zróżnicowanej społeczności uczących się.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-05-Activities-C3

Aplikacja szkoleniowa dla systemu Android

Celem ostatniego działania jest promowanie uczenia się. Zamierzamy zgromadzić ludzi z branży oraz nauczycieli/trenerów/edukatorów i kadrę zarządzającą z VET w celu wymiany pomysłów, które mogą ostatecznie poprawić wiedzę na temat odpowiedzialności społecznej i podejścia pedagogicznego za pomocą aplikacji.

Znaczenie bycia kreatywnym

Kreatywność, umiejętność XXI wieku zapewniająca zatrudnienie i będąca drogą do integracji społecznej, jest najbardziej pożądaną umiejętnością miękką, której firmy potrzebują w 2020 roku. Dlatego też jednym z celów ET 2020 – strategicznych ram UE na rzecz kształcenia i szkolenia 2020 jest “kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia”. Badania wykazały jednak, że większość ludzi rodzi się z niesamowitym potencjałem twórczym, ale zanim osiągną dorosłość i wejdą na rynek pracy, tylko 2% wykazuje ten sam genialny poziom kreatywności.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-01-staying-creative
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-02-the-project

Projekt

Projekt ma na celu poprawę zdolności specjalistów VET do znajdowania odpowiednich rozwiązań w konkretnym kontekście odpowiedzialności społecznej, generując wspólne wartości. Szukamy nowoczesnych sposobów na ułatwienie nauki takich jak przewodnik / aplikacja. Jak wspomniano powyżej, dzięki CSV@VET chcemy wspierać instytucje w sektorze kształcenia zawodowego poprzez dostarczanie praktycznych materiałów i działań łączących ich interesy biznesowe z interesami społeczności, w której działają, tj. z działaniami ich pracowników. W ten sposób zapewniamy odpowiedni poziom odpowiedzialności wobec społeczeństwa oraz jego zobowiązań ekonomicznych i prawnych w biznesie i przemyśle.

Głównymi celami CSV@VET są:

O1- Promowanie metodologii CSR, aby pomóc ulepszyć sektor szkoleń zawodowych za pomocą technologii,
O2- zapewnienie aktywnego udziału osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w szkoleniach zawodowych,
O3- Zwiększanie szans na zatrudnienie w obszarach biznesowych i promowanie nowych ról poprzez CSV@VET,
O4- Zwiększanie świadomości społecznej odpowiedzialności instytucji edukacyjnych, w szczególności kształcenia zawodowego.
O5- Wprowadzenie przyjaznego dla środowiska podejścia, bardziej integracyjnego i partycypacyjnego społeczeństwa.
O6- Wzajemne korzyści dla przedsiębiorców i społeczeństwa. (strategia win- win)

Rezultaty

Rezultatami projektu będą przewodnik, e-platforma CSV i aplikacja, skorelowane z trzema głównymi działaniami projektu:

  • Stworzenie Przewodnika po Wspólnej Wartości
  • Materiał do pobrania na platformie o CSV
  • Program szkoleniowy APP, aby uzyskać do niego dostęp

Książki gromadzą wszystkie cenne informacje, które zostały udostępnione uczestnikom głównych działań i będą dostępne na stronie internetowej projektu i platformach rozpowszechniania Erasmus +.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-06-Outputs
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-07-Groups

Grupy docelowe

Głównymi grupami docelowymi projektu Create Shared Value for VET są:

  • Nauczyciele, trenerzy, kadra edukacyjna szkoleń zawodowych
  • Specjaliści ds. edukacji (menedżerowie VET, dyrektorzy szkół, programiści, personel administracyjny)
  • Mentorzy / nauczyciele / trenerzy z firm z kreatywnymi miejscami pracy zaangażowanymi w uczenie się w miejscu pracy.
  • Uczestnicy pośredni – 600 osób uczących się (w tym osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, zwłaszcza z barierami geograficznymi, ekonomicznymi lub społecznymi), które ostatecznie będą zaangażowane w szkolenia/kursy partnerów jako beneficjenci.

CSV4VET działa nie tylko w celu uwrażliwienia mentorów/wykładowców na udział w procesach szkolenia zawodowego, ale także w celu poprawy wiedzy osób z branży szkoleń zawodowych na temat szkoleń w firmie oraz potencjału odpowiedzialności społecznej i generowania wspólnych wartości, a tym samym doskonalenia ich umiejętności pedagogicznych.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.