Polityka prywatności

Zastrzeżenie


Odpowiedzialność za treść

Jako dostawca usług, zgodnie z Phar. 7 ust. 1 TMG za własne treści na tych stronach na zasadach ogólnych. Po Farze. 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym wiadomo o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treść stron, do których prowadzą łącza. Strony, do których prowadzą łącza, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia. Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Treści i prace na tych stronach stworzone przez operatorów witryn podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.

Ochrona danych

Prywatność/Dane osobowe
Korzystanie z naszej strony internetowej jest zwykle możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. O ile dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, odbywa się to zawsze, o ile to możliwe, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do ustalenia Twojej tożsamości. Obejmuje to informacje, takie jak Twoje prawdziwe imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, numer telefonu. Informacje, które nie są bezpośrednio związane z Twoją prawdziwą tożsamością (takie jak ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników witryny), nie są uwzględniane.

Jeśli korzystasz z witryny w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestrujesz się lub nie przekazujesz nam informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę, zbieramy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia Ci naszej strony oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna: art. 6 I 1 f RODO):

1. Adres IP,
2. datę i godzinę żądania,
3. Różnica stref czasowych w stosunku do czasu Greenwich (GMT),
4. Treść żądania (konkretna strona),
5. status dostępu/kod statusu http,
6. Ilość przekazywanych danych każdorazowo,
7. Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie,
8. przeglądarki,
9. System operacyjny i jego interfejs,
10. Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej w Twojej przeglądarce zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym, przypisane do używanej przeglądarki i przez które do miejsca, które ustawia plik cookie (tu od nas), napływają określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Twój komputer. Służą one do tego, aby oferta internetowa była ogólnie bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.

Korzystanie z plików cookie:

1. Ta strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies, których zakres i funkcjonalność wyjaśniono poniżej:
– Przejściowe pliki cookie (patrz 2.)
– Trwałe pliki cookie (patrz 3.)

2. Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego wysyłane są różne żądania użytkownika
Przypisz przeglądarki do udostępnionej sesji. Dzięki temu Twój komputer zostanie rozpoznany po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

3. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

4. Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i np. odmówić akceptacji plików cookie podmiotów trzecich lub wszystkich plików cookie. Możesz również pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, aby zapobiec przesyłaniu danych zebranych przez plik cookie do Google i przetwarzaniu ich przez Google. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

5. Używane pliki cookie Flash nie są zapisywane przez Twoją przeglądarkę, ale przez wtyczkę Flash. Używamy również obiektów przechowywania HTML5, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Obiekty te przechowują wymagane dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają automatycznego terminu ważności. Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania plików cookie Flash, należy zainstalować odpowiedni dodatek. Możesz uniemożliwić korzystanie z obiektów przechowywania HTML5, używając trybu prywatnego w swojej przeglądarce. Zalecamy również regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki.

Zasadniczo możesz korzystać z naszej oferty online bez ujawniania swojej tożsamości. Jeśli zarejestrujesz się w jednej z naszych spersonalizowanych usług, weźmiesz udział w kursie online, poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska oraz innych danych osobowych. Masz swobodę decydowania, czy wprowadzasz te dane. Posty na naszych forach dyskusyjnych są dostępne dla wszystkich. Przed publikacją należy dokładnie przejrzeć swoje Wkłady, aby upewnić się, że nie zawierają one żadnych informacji, które nie są przeznaczone dla publiczności. Musisz liczyć się z tym, że Twoje wpisy zostaną odnotowane w wyszukiwarkach i będą dostępne na całym świecie nawet bez specjalnego wywoływania naszej oferty. Operatorzy zagraniczni często nie mają możliwości usunięcia lub poprawienia takich wpisów. Ponadto nie przysługuje nam prawo do usunięcia tych danych.

Przechowujemy Twoje dane na specjalnie chronionych serwerach w Niemczech. Dostęp do niego jest możliwy tylko dla kilku specjalnie upoważnionych osób, które zajmują się obsługą techniczną, handlową lub redakcyjną serwera.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym wyraźnie zabronione. Operatorzy witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, takich jak spam e-mail.

Informacje o zautomatyzowanych procedurach przetwarzania (§ 4e zdanie 1 nr 4-9 BDSG)

Cele gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych

Celem firmy jest promowanie szkolenia zawodowego, doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania, działanie jako dostawca szkoleń, dalszej edukacji i środków dokształcających. W ramach celu firmy, poprzez odpowiednie działania, firma promuje integrację grup społecznych w życiu zawodowym i rynku pracy. FA-Magdeburg GmbH może pełnić rolę sponsora projektów unijnych. Do zadań FA-Magdeburg GmbH należy również współpraca z instytucjami państwowymi, szkołami i stowarzyszeniami oraz gospodarką we wszystkich kwestiach szkolenia zawodowego, dalszego szkolenia, przekwalifikowania i integracji w życiu zawodowym. FA-Magdeburg GmbH gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe w celu realizacji celów opisanych powyżej, w celu administrowania personelem oraz w celu wypełnienia ustawowych zobowiązań w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Odbiorcy/kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

Organy publiczne, które otrzymują dane ze względu na przepisy prawa (np. zakłady ubezpieczeń społecznych, organy podatkowe, darczyńcy środków unijnych).

Organy wewnętrzne, które są zaangażowane w realizację odpowiednich procesów biznesowych, jeśli jest to konieczne do realizacji celów wymienionych w punkcie „Przekazywanie stronom trzecim”.

Zewnętrzni kontrahenci (firmy usługowe) zgodnie z § 11 BDSG przetwarzają dane w naszym imieniu (jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 4).

Inne podmioty zewnętrzne, takie jak banki (wypłaty wynagrodzeń, faktury od dostawców), spółki należące do grupy lub inne podmioty zewnętrzne w celu realizacji wyżej wymienionych celów, o ile dana osoba wyraziła pisemną zgodę, jest to konieczne do realizacji umowy lub transmisja jest dozwolona ze względu na nadrzędny prawnie uzasadniony interes (jeśli jest to konieczne do realizacji celów wymienionych w punkcie „Przekazywanie osobom trzecim”).

nieletni

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów. Nie zabiegamy, nie gromadzimy ani nie udostępniamy danych osobowych nieletnich.

Planowane przekazanie danych do państw trzecich:

Transmisja do krajów trzecich nie jest planowana, wyjątek stanowią projekty unijne, w które jesteśmy zaangażowani, gdzie jest to wymagane i finansowane (w oparciu o obowiązujący stan prawny).

Standardowe terminy usunięcia danych

Ustawodawca ustanowił różne obowiązki i okresy przechowywania, które zasadniczo wymagają okresu przechowywania wynoszącego 10 lat, ale w niektórych przypadkach są krótsze. Ponadto mogą wystąpić odstępstwa od ustawowych lub umownych okresów przechowywania. Po upływie tych okresów odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeśli nie będą już potrzebne do wykonania umowy. Jeśli dane nie zostaną naruszone, zostaną usunięte, gdy cel przestanie obowiązywać.

Prawo odstąpienia od umowy

Jeżeli przekazałeś nam dane osobowe, w każdej chwili możesz zażądać ich usunięcia. Wypowiedzenie lub usunięcie nie ma wpływu na dane do celów rozliczeniowych i księgowych.

ujawnienie

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych oraz, w razie potrzeby, prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. Zapytania można kierować na następujące adresy e-mail: (mail@fa-md.de)

Pomimo starannej kontroli treści nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Wyłączną odpowiedzialność za ich treść ponoszą operatorzy stron, do których prowadzą łącza.

youtube

Używamy określonej procedury osadzania filmów, która odnosi się do polityki prywatności dostawcy Youtube / Google. Plik cookie jest zapisywany na Twoim komputerze dopiero po uruchomieniu wideo. Więcej informacji na temat oficjalnej polityki prywatności YouTube można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy

Jeśli chcesz mieć pewność, że żadne dane nie są przechowywane w serwisie YouTube, nie klikaj osadzonych filmów.