Viri

Naš CSV – Vodnik za sklicevanje

Osem partnerjev iz sedmih različnih držav bo sodelovalo pri doseganju istega glavnega cilja in uspešnem vodenju treh glavnih dejavnosti projekta:

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-03-Activities-C1-2-1-3-1-1

C1. CSV – Vodnik za sklicevanje

Projekt ˝Ustvarjanje skupne vrednosti˝ sledi načelu, ki poudarja, da se je družbene odgovornosti možno naučiti. To bi bilo lahko zelo uporabno za poklicne svetovalce, svetovalce na področju izobraževanja in učence, saj vsi pri svojem delu poudarjajo usposabljanje, organizacijo in implementacijo metod. Pri svojem delu morajo biti ustvarjalni in tako ustvarjati skupne vrednote.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-04-Activities-C2-2-1-3-1-1

Cilj je ustvariti integracijsko platformo, ki bo nastala z deljenjem znanja, povezovanjem učiteljev, svetovalcev, mentorjev in direktorjev ter vključevanjem učečih se v raznoliko učno skupnost.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-05-Activities-C3-2-1-3-1-1

C3. Android aplikacija za usposabljanje

Cilj končne dejavnosti je spodbujati učenje. Nameravamo združiti ljudi iz industrije in učiteljev/trenerjev/izobraževalnega ter upravljalskega osebja iz poklicnega izobraževanja, da izmenjamo ideje, ki lahko izboljšajo znanje o družbeni odgovornosti in pedagoški pristop z uporabo aplikacije.

Prosimo, pošljite nam povratne informacije o naših dokumentih CSV tukaj: google doc form ! Hvala vam!

CSV – Vodnik za sklicevanje

Referenčni vodnik CSV vsebuje vse pomembne informacije, ki so bile ovrednotene in izmenjane med partnerji za vsako državo posebej. Referenčni vodnik CSV bo prispeval k splošnim ciljem CSV@VET tako, da:

 • Spodbujanje metodologije družbene odgovornosti podjetij za pomoč pri izboljšanju sektorja poklicnega usposabljanja s pomočjo tehnologije.
 • krepitev zavesti o družbeni odgovornosti izobraževalnih ustanov, predvsem v poklicnem izobraževanju.

Naš referenčni vodnik CSV bo zajemal:

 • Zbirka konkretnih identifikacij in najboljših praks iz CSV.
 • Analiza in trendi CSV v zadnjem desetletju s predlogi za konzorcij kot osnovo za ostale rezultate in dejavnosti CSV@VET.
 • Predlagani so rezultati primarne in sekundarne ankete (zunanje) ter intervjujev (notranji), ki so jih opravile posredne in neposredne TG.
 • Ugotovitve o pomembnih razpravah o tem, v kolikšni meri bi morali regulativo, standarde in ugotavljanje, kaj je dobra družbena odgovornost podjetij, izboljšati, pregledati in spremljati, katera skupina: predvsem akterji v podjetjih, država ali civilnodružbena združenja.
 • Predlogi za ponudnike poklicnega usposabljanja, ki potrebujejo okvir, za katerega si prizadevajo.
 • V našem vodniku za implementacijo imamo priporočila za implementacijo CSR v CSV
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-01-staying-creative-2-1-3-1-1
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-02-the-project-2-1-3-1-1

Vodnik za implementacijo

Praktične aplikacije so sestavljene iz primerov naših partnerjev, ki so bili izbrani za različna področja družbene odgovornosti podjetij.

Druge zanimive povezave: CSR Learning Module (Univerza Leuphana v Lüneburgu in Steinbeisov inovacijski center za logistiko in trajnost)

Imamo priporočila za implementacijo CSR v CSV:

CSV-platforma

Kot rezultat projekta bo program usposabljanja ena od treh glavnih dejavnosti, ki so v korelaciji s projektom CSV: Program usposabljanja vključuje tečaje na različnih področjih družbene odgovornosti podjetij.
 
 • Uvod in razlaga CSV@VET’
 • CSV@VET nasveti in postopek potrditve
 • Stran za podporo CSV-Leaders in navodila
 • Filmi in intervjuji najboljših praks
 • Paket usposabljanja iz oči v oči in platforma za e-učenje
 
Naš program usposabljanja CSV:
 
nimble_asset_CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-04-Activities-C2-2-1-1
nimble_asset_CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-05-Activities-C3-2-1-1

Android aplikacija za usposabljanje

Aplikacijo za usposabljanje so razvili naši partnerji za poenostavitev dostopa do vsebine CSV. Kmalu bo na voljo v App Store.

«Training-APP»

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.