LTA Lizbona, dejavnost učenja in usposabljanja

Naša dejavnost učenja in usposabljanja v Lizboni je bila uspešna. Našo kvalifikacijo za ambasadorje CSV lahko štejemo za zelo dobro, saj so vsi partnerji s svojimi zanimivimi predstavitvami aktivno prispevali k uspehu LTA. Posebej prisrčna zahvala gre naši gostiteljski organizaciji ISTEC Lizbona.

Na našem LTA dogodku smo se seznanili s tremi stebri »Create Shared Value« in izmenjali mnenja o posameznih vidikih okolja, družbe in gospodarstva, povezanih z državo. Razpravljali smo o številnih temah, da bi uskladili naše strategije in cilje za CSV. Da bi izpolnili slogan našega projekta »Ustvari skupno vrednost«, je treba številna vprašanja družbene odgovornosti podjetij dodatno raziskati in nanje odgovoriti, da bi skupaj še naprej razvijali skupno vrednost. To nam omogoča, da naše ideje in izkušnje CSV predstavimo našim partnerjem in podjetjem, da jih prepričamo o prednostih CSV.