LTA Lizbona, działalność edukacyjna i szkoleniowa

Nasze działania edukacyjne i szkoleniowe w Lizbonie zakończyły się sukcesem. Nasze kwalifikacje jako ambasadorów CSV można uznać za bardzo dobre, ponieważ wszyscy partnerzy aktywnie przyczynili się do sukcesu LTA poprzez swoje ciekawe prezentacje. Szczególnie ciepłe podziękowania kierujemy do naszej organizacji goszczącej ISTEC Lizbona.

Podczas naszego wydarzenia LTA dowiedzieliśmy się o 3 filarach „Tworzenia wspólnej wartości” i wymieniliśmy poglądy na temat poszczególnych aspektów środowiska, społeczeństwa i gospodarki związanych z danym krajem. Omówiono wiele tematów, aby skoordynować nasze strategie i cele dla CSV. Aby spełnić motto naszego projektu „Twórz wspólną wartość”, należy dokładniej zbadać wiele pytań dotyczących CSR i odpowiedzieć na nie, aby wspólnie dalej rozwijać wspólną wartość. Dzięki temu możemy przekazywać nasze pomysły i doświadczenia związane z CSV naszym partnerom i firmom, aby przekonać ich o zaletach CSV.