Primeri

The Implementation Guide

The practical applications consist of examples from our partners, which have been selected for different areas of corporate social responsibility.

Corporate Social Responsibility:

a documentary film about experiences with csr in companies and vocational schools in Slovenia.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.