συνεταιρισμός

nimble_asset_CreatiVET_FA-Logo-1

FA Magdeburg GmbH – Germany

Η FA-Magdeburg GmbH είναι μια ιδιωτική γερμανική εταιρεία κατάρτισης που βρίσκεται στο Magdeburg, Σαξονία-Άνχαλτ. Παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση, από της ίδρυσής μας και διασφαλίζουμε την ανταλλαγή πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με προηγμένες τεχνικές εξελίξεις και απαιτήσεις της αγοράς.

Τα πολλά χρόνια επιτυχημένων διδακτικών δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στη γερμανική γλώσσα και στα αγγλικά, για διαφορετικές ομάδες στόχους, ειδικά για την ΤΕ κρατικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους στη βιομηχανία, βοήθησαν να καταστήσουμε το εκπαιδευτικό μας κέντρο ενεργό στην αγορά. Εργαζόμαστε στον τομέα της πληροφορικής. Το επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας είναι η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στον πρακτικό χειρισμό της τεχνολογίας υπολογιστών, των λειτουργικών συστημάτων, των δικτύων, του Διαδικτύου, της ανάπτυξης μέσων, του εξοπλισμού γραφείου και των προγραμμάτων χρηστών στη διαχείριση και διαχείριση γραφείων. Έχουμε εμπειρία σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, όπως η εικονική χρήση στην τάξη, η ηλεκτρονική μάθηση και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών βιβλίων, wiki. Έχουμε εμπειρία σε διάφορους τύπους συγκέντρωσης κεφαλαίων και διαχείρισης έργων.
Σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθούμε πάντα να προσαρμόζουμε τις ανάγκες των πελατών μας. Θεωρούμε ακόμη ότι τα ζητήματα και τα προβλήματα των εκπαιδευομένων εκτός των εκπαιδευτικών εργαστηρίων μπορούν να επιλυθούν στο χώρο εργασίας του αντίστοιχου συμμετέχοντα.

Κατά την ανάπτυξη και παράδοση των αρθρωτών προγραμμάτων κατάρτισης, έχουμε πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων στη Σαξονία-Άνχαλτ και μια τεράστια διεθνή εμπειρία.

Τα περιεχόμενα των μαθημάτων στοχεύουν σε περαιτέρω επαγγελματικά προσόντα και χωρίζονται σε βασικά ή προχωρημένα μαθήματα και σε εργαστήρια. Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευτές ή ειδικοί με υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση και έχουν τα κατάλληλα «Πιστοποιητικά εκπαιδευτών της Microsoft». Από το 1991, οι μεγαλύτεροι πελάτες μας είναι η κυβέρνηση της Σαξονίας-Άνχαλτ. Διασφαλίζουμε την εκπαίδευση για περίπου 150 ως 200 ημέρες το χρόνο. Επιπλέον, παρέχουμε εκπαίδευση εκ μέρους του Γερμανικού Ιδρύματος Διεθνούς Ανάπτυξης για το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας εδώ και 7 χρόνια σε αλλοδαπούς ασκούμενους σε διάφορα επαγγέλματα, όπως επαγγελματίες πληροφορικής, σχεδιαστές μέσων και διαχειριστές έργων. Έχουμε εμπειρία σε έργα ESF και σε διεθνή συνεργασίες.

Οργανώνουμε και φιλοξενούμε τοπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε διάφορα έργα, επισκέψεις μελέτης και εργαστήρια.

Από το 2013, η FA-Magdeburg είναι συνεργάτης σε διεθνή δίκτυα.

nimble_asset_CreatiVET_Rogepa-Logo-1

Rogepa – Romania

Η Rogepa είναι μια ρουμανό-γερμανική εταιρεία που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Παρέχουμε εγκεκριμένη εκπαίδευση σε διαφορετικούς τομείς όπως: εκπαίδευση εκπαιδευτών, ξένων γλωσσών, ΤΠΕ, CNC, ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, επιχειρηματικότητα, διαχείριση έργων, εμπόριο, ηλεκτρονική μάθηση, σχεδιασμό ιστοσελίδων, τουρισμό και υπηρεσίες τροφίμων, κομμωτική, κατασκευή, επεξεργασία ξύλου, διαχείριση επιχειρήσεων, διαχείριση ποιότητας, βασικές ικανότητες.

Το 2016 και 2017 είχαμε 460 εκπαιδευόμενους.

Μαζί με τους συνεργάτες μας, έχουμε την εμπειρία να οργανώσουμε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών βοηθημάτων και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.

Βοηθάμε επίσης μικρές και μεσαίες εταιρείες στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Για αρκετά χρόνια, παρέχουμε υπηρεσίες Web Design, Graphic design και Web Development μέσω του τμήματος Graphic Design.

Διατηρούμε καλές εργασιακές σχέσεις με άλλα εθνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τοπικά δημαρχεία, συμβούλια και αρκετές επαγγελματικές ενώσεις.

nimble_asset_Didi-Logo-Damla-

DİDİ – Turkey

For a Better World is a non-profit, non-governmental organization.

The main purpose of our association is to carry out studies to make the world we live in a better place. These studies are generally in the form of local, national and international projects, trainings, conferences, aid organizations, social cultural relations. One of the main objectives is to carry these studies from a local to an international dimension. The For a Better World association was established by experts in the field in order to take a more active role in the European dimension. For a Better World members are experts in their fields. Each member has high level experience in terms of European Union projects. For a Better World is an association operating in the field of adult education. All of the members of the association have performed adult education or are still involved in these activities. Our association provides adult language trainings (English, Spanish, German, Russian and Urdu), basic ICT courses, advanced software courses (Htlm, Aspx), augmented reality and virtual reality, cyber security, web 2.0, web 3.0, handicraft courses. In addition, all of these courses are free and applied to disadvantaged groups. Our target audiences consist of disadvantaged groups between the ages of 25 and 75. Our target audience is adults who have not been able to develop themselves digitally, people who are deprived of their profession, especially women, housewives. Some of the groups we apply development studies to are also immigrants. It carries out studies to help immigrants integrate into the country. For a Better World association deals directly with environmental issues. One of the aims of the establishment is to bring holistic solutions to environmental problems. Our association also examines the issue of recycling from an environmental perspective. It carries out activities related to the environment and carries out local, national and international projects.

For a Better World association has 30 registered members.

These members are actively involved in all studies. In addition, our association has 150 volunteers. 35 of these volunteers are university students. Most of these students are studying at Adnan Menderes University. Some of them are from Aydın and continue their education in other provinces. Again, 50 of our volunteers are retired teachers or government employees. These are people who have finished their active working life but do not want to break away from society and life. 20 of our volunteers are Syrian immigrants. They have taken lessons from the members of our association before and they provide the relations between the immigrant mass and our association. In addition, these people contribute to the integration processes of other immigrants and become the focus of solution for the problems they experience. In addition, they help those who have language problems, especially in official transactions.
For a Better World association voluntarily participates in the project activities of all nongovernmental organizations and official institutions operating in our province. It voluntarily participates in the promotion and dissemination activities of all organizations carrying out the project and provides support to all organizations in both physical and social media. Since our association provides access to all segments of the society, it performs the dissemination work at the best level.
All participants of our association work on a voluntary basis. Our association has no paid staff or members. The entire workflow is carried out on a voluntary basis. Members of our association gladly participate in activities and enjoy doing these activities. The organization of our association consists of experts from the main branches gathered under the shadow of the president. 7 of the members of our association work in the management department, including the president. In addition, different people lead different areas under the sub-titles. The social relations leader is naturally the president of the association. It establishes and egulates relations with all official institutions and informal organizations. The youth affairs leaderis involved in all youth activities local, national and international projects. Adult education leader is also an instructor at Efeler Adult Education Center. It deals with both the content and the conduct of all formal or informal training. The refugee affairs leader establishes and maintains relations with all refugees living in our province. The promotion and dissemination leader carries out the dissemination of all project activities and manages the social media tools of the association.

nimble_asset_iED-Logo-scaled-1

IED – Greece

The Institute of Entrepreneurship Development (iED) is a Greek NGO committed to the promotion of innovation and the enhancing of the entrepreneurial spirit. By recognizing entrepreneurship as a crucial factor for the development and cohesion of societies, IED conducts research and is in a position to provide innovative solutions that facilitate the growth of healthy entrepreneurship and promote employment.

In order to achieve this goal, the institute adopts an anthropocentric approach and cooperate with social, academic and business partners from Greece and abroad, aiming at producing and transferring know how, promoting entrepreneurial culture and enhancing the effectiveness and viability of enterprises.

Over the 17 years of our activity, we have participated in the planning, implementation, and dissemination of more than 200 National and European projects. Our experience gave us a unique insight in the practical aspects on the implementation of large-scale co-funding projects, making us a strong and reliable European project partner and leader.

ITA-ISTEC – Portugal

ITA-ISTEC is a Higher Education Institute and a VET Provider (Level 5 EQF) that provides courses exclusively in the area of information technologies and with intent to contribute to the valorisation of the technological potential of our country’s human resources, granting a level of higher education oriented towards the exercise of a job in the areas of computing and multimedia.

Hence, there is a training offer that does not end in the degrees of Computer Engineering and Multimedia Engineering (Level 6 EQF) but includes seven Professional Technical Courses (Level 5 EQF), such as Computer Networks and Systems; Mobile Devices Development; Multimedia Product Development; Management Informatics; Design and Multimedia; Software Development and also Cybersecurity. Most importantly, it has a post-graduate offer, namely the postgraduate in Virtualisation and Cloud Computing and a Master Degree in Computer Science (Level 7 EQF) with two branches (one for Cloud Computing and one for Mobile Devices and Multimedia). Actually, and in line with the institutional strategy on training offer and with its mission, the aim is “to ensure the permanent update of the contents” as well as the training offer in computer science and multimedia, broadening the training offer with this cycle of advanced/ specialised training courses in emerging areas, aiming to meet the guidelines of the European reference framework and the needs of the business fabric, institutional and organisational, in national and international terms.

ITA-ISTEC has also a responsibility in the innovation and research ecosystems, based on the existing experience of the Department of Studies and Research in Information and Society Technologies, which has been in ISTEC since 2006 (converted into a Research Unit in January of 2020), embodied in the scientific journal Kriativ-Tech.

nimble_asset_logo-LCIC-PL-EN

Lodz Chamber of Industry and Commerce (LCIC)

Lodz Chamber of Industry and Commerce (LCIC) is a private, non-profit self – government institution based in Lodz, Central Poland. The Chamber serves as a platform for the exchange of knowledge, experience and contacts between enterprises to boost business opportunities. It was reactivated in 1990 and now associates 400 companies from the region. The majority of members come from the textile and construction industry and are primarily small and medium enterprises. The statutory aim of the chamber is supporting entrepreneurship spirit in the region. Therefore, the Chamber actively supports people to help them start their own businesses by grants, coaching and training. These trainings consist of topics like creating business plans, law and taxes, marketing etc. Secondly, the chamber organizes different activities for existing entrepreneurs and employees from the region – they are connected with training on soft skills, management but also tackle advanced topics like law, taxes, and transfer prices.

Chamber has been involved in various projects connected to entrepreneurship in the region and nationwide, as well as internationally. National projects are mainly related to providing support for starting and running a business and also for the lifelong learning process by subsidizing training for SMEs – with a special emphasis on digitization. The Chamber’s international activities are manifested in the organization of foreign missions for chamber members, establishing contacts with representations of other countries, but also through participation in projects financed by EEA and Norway grants and Erasmus Plus.

nimble_asset_LTAD_Logo

„ALEXANDRU DOMȘA”
TECHNOLOGICAL HIGH SCHOOL – Romania

„Alexandru Domşa” Technological High School is not only a provider of education but also one of the most important providers of vocational training in Alba County. The training offer is diverse, comprising 10 accredited / authorized qualifications, for high schoolers: telecommunications technician, ICT technician, mechatronics technician, mechanic maintenance and repair technician, electrical and electronics technician, and for vocation education: car mechanic, electromechanical machinery and industrial installations, modelling, operator in numerical control machines.

In 2013, the German Vocational School Alba was founded as a new structure of our organization, a public-private partnership including the Alba County Council, the Alba County School Inspectorate, „Alexandru Domşa” Technological High School together with six companies in the area. The German School operates in a dual system, with economic partners supporting the funding and practical training of a large number of students.
Our school has as its main objective the professional and personal training of the students so that they develop skills and competences required by the current world of work and would ease their access to the labour market.
We have reliable partners in the local businesses, with whom we have concluded long-term partnership contracts. They provide quality training in a real work environment, on real equipment, for a significant number of students during the weeks dedicated to practical training for students studying in the dual system. Their involvement in the life of our organization is important, ranging from material support of the students, contribution to the development of our classes and training laboratories and the tailoring of the learning material. The rest of the students, however, rely very much upon the existing equipment in the school lab.

There is an important gap between the high level of technological development of the economic operators (working with complex mechatronic systems in their production lines) and the outdated technologies available in our school. The lack of modern specific and updated equipment and software necessary to support the practical activities is rightly felt as a weaker point by students and teachers and subject for constant improvement for the school’s management team. However, in the day-to-day practice, but also during the implementation of European projects, the teaching staff has proven the ability to adapt to the demands of direct and indirect beneficiaries of the education process (students, economic partners etc), promoting various educational practices, updated and in line with the 21st century level of expectation. Our teachers have put into practice creatively, though with modest means, innovative methods and techniques in order to achieve more exciting and attractive lessons for our students. Understanding our students’ need for training with view to their integration onto the increasingly competitive labour market is ensured by the close ties established with local companies; these links include cooperation between companies and teachers for the development of a local curriculum.

nimble_asset_ZIK_PNG

Institute of Education and Culture Črnomelj – Slovenia

Institute of Education and Culture Črnomelj (ZIK) is the only organization for education of adults and the central cultural organization in the region of Bela krajina. We are a public institute with 20 employees and about 3/4 of our income is achieved through successful applications to public calls.

Our activities are carried out within our two organizational units: Cultural centre, Adult Education Institute. Our mission includes long-life learning in the field of education and culture for everyone with no limitations or prejudices and creating an encouraging environment for learning, cultural programme development and development of individual’s artistic creativity. We work in the fields of developing new educational programmes for different target groups, offering educational and vocational guidance to adults, organizing cultural events, developing cultural creativity among youth, encouraging and reviving cultural and historical heritage of our town. We are also the central cinema in the region of Bela krajina. We take part in European project which encourage development of human resources and support the acquisition of new knowledge and competences in a variety of fields.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.