Πρόσωπο με πρόσωπο TFM για τη δημιουργία κοινής αξίας στο Μαγδεβούργο, 1.-2.4.2023

Η πρώτη μας συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο στο Μαγδεμβούργο ήταν πολύ εποικοδομητική. Όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν αναλύσει τις επερχόμενες εργασίες και είχαν κάνει διάφορες προτάσεις για λύση. Μπορέσαμε να ξεκινήσουμε λεπτομερή σχεδιασμό για το WP στον πίνακα Trello. Ο οδηγός αναφοράς μας είναι επίσης πιο δομημένος και τα θέματα χωρίζονται μεταξύ των εταίρων. Τον Οκτώβριο θα συγκρίνουμε τη συλλογή BestPractice στο εργαστήριό μας και στη συνέχεια θα τη δημοσιεύσουμε. Προβλέπονται επίσης εκπαιδευτικά θέματα για το εργαστήριο. Ευχαριστούμε όλους για την ενεργή συμμετοχή! Ας κάνουμε τα επόμενα βήματα μαζί για να είναι διαθέσιμα τα πρώτα αποτελέσματα για το εργαστήριο το καλοκαίρι.