Εργαστήριο στη Λισαβόνα, Πορτογαλία Οκτώβριος 2023

Η επόμενη τοποθεσία μας... Εργαστήριο στη Λισαβόνα, 9.-11. Οκτώβριος 2023