Ειδήσεις και εκδηλώσεις

LTA Lisbon, Learning and Training Activity

Η μαθησιακή και εκπαιδευτική μας δραστηριότητα στη Λισαβόνα ήταν επιτυχής. Τα προσόντα μας ως πρεσβευτές CSV μπορούν να θεωρηθούν πολύ […]

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.